برنا صنعت کیان آریا (پرشین آیرون )

طرزی

46%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1399 2 سال پیش

ورق سياه ضخامت ٤ و ٢/٥ ٥ ظرفيت

٣ظرفيت ورق سياه ضخامت ٤ عرض ١٢٥٠ st37 2ظرفيت ورق سياه عرض ١٢٥٠ st37 ضخامت ٢/٥ ٠٩٣٥٦٢٢٧٥٤٨

×