مونا حسینی

پرشین آیرون

46%

يك ظرفيت ورق روغني - RFQ-1088

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

يك ظرفيت ورق روغني ضخامت يك عرض كوتاه يا بلند قيمت مناسب خريدار هستم 09356227548

19 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)