خرید محصولات فلزی

مواد معدنی
08 مهر، 1402 7 ساعت پیش

آهن اسفنجی شادگان

خریدار 1000تن آهن اسفنج شادگان واریز نقدی

مواد معدنی
05 مهر، 1402 3 روز پیش

خریدار گندله

گندله گهر زمین قیمت مناسب خریداریم.

مواد معدنی
03 مهر، 1402 5 روز پیش

خریدار مواد معدنی

حواله گندله و اسفنجی گل گهر از کارخانه با تناژ بالا خریداریم.

مواد معدنی
03 مهر، 1402 5 روز پیش

خریدار مواد اولیه

کنسانتره گل گهروگهرزمین باقیمت مناسب خریدارم

مواد معدنی قراضه و ضایعات
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار پوسته اکسید

خریدار پوست اکسیدتا به میزان 200تن می باشیم

مواد معدنی
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار مواد معدنی

آهن اسفنجی گلگهر به میزان 10000 تن خریداریم.

مواد معدنی
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

درخواست خرید نرمه گندله با قیمت مناسب

نرمه گندله با تناژ بالا و قیمت مناسب خریداریم

مواد معدنی
08 مهر، 1402 7 ساعت پیش

خریدار مواد اولیه

خریدار آهن اسفنجی شادگان بصورت نقدی 1000 تن میباشیم.

مواد معدنی
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار آهن اسفنجی

آهن اسفنجی گل گهر با تناژ بالا و رسمی خریداریم.

مواد معدنی
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار مواد معدنی

گندله گل گهر با تناژ بالا و رسمی خریداریم

مواد معدنی
26 شهریور، 1402 2 هفته پیش

آهن اسفنجی شادگان

خریدار آهن اسفنجی شادگان بصورت نقدی

مواد معدنی
26 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار گندله

گندله گل گهرقیمت مناسب خریداریم

مواد معدنی
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار گندله فوب بندرعباس

خریدار گندله فوب بندر عباس جهت صادرات

مواد معدنی
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار مواد معدنی

خریدار مواد معدنی ب شرح زیر می باشیم. لجن کلاستی فایر غبارگندله نرمه گندله

مواد معدنی
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار سنگ اهن

خریدار سنگ آهن با عیار مجموع بالای 30 و اکسید آهن بالای 15 شماره تماس 09133513757

مواد معدنی
20 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار گندله

گندله دلاری برای صادرات خریداریم.

مواد معدنی
19 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار آهن اسفنجی

آهن اسفنجی گل گهر، بافق و سبزوار با تناژ بالا و روزانه به صورت غیر رسمی ،جهت صادرات خریداریم.

مواد معدنی
19 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار گندله

گندله اپال به میزانم 50 هزار ت جهت صادرات در بند عباس خریداریم.

مواد معدنی
19 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار اهن اسفنجی

آهن اسفنجی شادگان خریداریم

مواد معدنی
19 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار بریکت

خریدار بریکت لوله ای سرد به میزان هزارتن می باشیم.

×