فولاداسپریس

احمد رستگار پناه

34%
نام شرکت :

فولاداسپریس

نام مدیر عامل :

احمد رستگار پناه

کد کاربری :

f24-9747

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید کننده شمش . اهن اسفنجی . گندله . پوسته اکسید . کنستانتره

آگهی های خرید فولاداسپریس

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید