چت

آداک فلز خاورمیانه

احسان وحدتی

69%
جزئیات...

اعلام موجودی آداک فلز خاورمیانه (احسان وحدتی) - 12258

نبشی
10 بهمن، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 10 بهمن (کد : 102846)

نبشی

تیرآهن
10 بهمن، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن 10 بهمن (کد : 102845)

🔺فولاد فایکو ⭐️تیرآهن سایز ۱۴،۱۶،۱۸،۲۴ ⭐️میلگرد سایز ۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ ⭐️بارگیری از کارخانه(ساری)

میلگرد
10 بهمن، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 10 بهمن (کد : 102844)

آداک فلز شاهین بناب

میلگرد
03 مهر، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 مهر (کد : 78971)

میلگرد آجدار A3 سایز 12: 238000 میلگرد آجدار A3 سایز 14: 233000 میلگرد آجدار A3 سایز 16: 233000

میلگرد ساده
03 مهر، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد ساده 03 مهر (کد : 78968)

میلگرد 16⬅️ 23950 تومان میلگرد 18⬅️ میلگرد 20⬅️ 23950 تومان میلگرد 22⬅️ میلگرد 25⬅️ 23950 تومان

نبشی
03 مهر، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 03 مهر (کد : 78964)

🔹نبشی 40*3 سبک :             ۲۷۰۰۰۰ ریال 🔹نبشی 40*3 :                     ۲۵۹۰۰۰ ریال 🔹نبشی 40*4 سبک :             ۲۵۴۵۰۰ ریال 🔹نبشی 40*4 :                      ۲۵۴۰۰۰ ریال 🔹نبشی 50*3 سبک :              ۲۷۰۰۰۰ ریال 🔹نبشی 50*3 :                      ۲۵۹۰۰۰ ریال 🔹نبشی 50*4 سبک :              ۲۵۴۵۰۰ ریال 🔹نبشی 50*4 :                     ۲۵۴۰۰۰ ریال  🔹نبشی 50*5 سبک :             ۲۵۳۵۰۰ ریال  🔹نبشی 50*5 :                     ۲۵۳۰۰۰  ریال 🔹نبشی 60*3 :                     ۲۶۶۰۰۰ ریال 🔹نبشی 60*4 :                     ۲۶۰۰۰۰ ریال  🔹نبشی 60*5 :                     ۲۵۵۰۰۰ ریال

نبشی
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 13 اردیبهشت (کد : 58014)

فولاد جاوید بناب 🔹نبشی 40*3 سبک :             ۳۰۷۰۰۰ ریال 🔹نبشی 40*3 :                     ۲۹۵۰۰۰ ریال 🔹نبشی 40*4 سبک :             ۲۸۸۱۰۰ ریال 🔹نبشی 40*4 :                     ۲۸۸۰۰۰ ریال 🔹نبشی 50*3 سبک :              ۳۱۰۰۰۰ ریال 🔹نبشی 50*3 :                      ۲۹۵۰۰۰ ریال 🔹نبشی 50*4 سبک :             ۲۸۸۱۰۰ ریال 🔹نبشی 50*4 :                     ۲۸۸۰۰۰ ریال  🔹نبشی 50*5 سبک :             ۲۸۵۱۰۰ ریال  🔹نبشی 50*5 :                    ۲۸۵۰۰۰  ریال 🔹نبشی 60*3 :                     ۳۱۰۰۰۰ ریال 🔹نبشی 60*4 :                     ۲۸۸۰۰۰ ریال  🔹نبشی 60*5 :                     ۲۸۵۰۰۰ ریال      @adakfelez

میلگرد
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 اردیبهشت (کد : 58010)

فولاد كيان كاشان🔸ميلگرد ٨ آجدار کفA2استاندارد=۲۹،۷۰۰،تومان🔸ميلگرد ۱۰ آجدار کفA2استاندارد=۲۹،۶۰۰تومان🔸ميلگرد۱۲آجدار A2کف‌استاندارد= ۲۹،۶۰۰تومان🔸ميلگرد‌۱۴ آجدار A3کف‌استاندارد=۲۹،۵۰۰تومان🔸ميلگرد‌۱۶‌‌آجدارA3 کف‌استاندارد=۲۹،۵۰۰تومان🔸میلگرد ۱۸ اجدار A3کف استاندارد=———🔸میلگرد ۲۰ جادار A3کف استاندارد=———

میلگرد
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 اردیبهشت (کد : 58009)

فولاد راد همدان سایز8      👈  306850سایز 10    👈303850 سایز12    👈  299850سایز14    👈  297850 سایز16    👈  297850 سایز18     👈  297850 سایز20      👈  297850 سایز22     👈  297850سایز25    👈   298350 سایز28    👈   298350@adakfelez

میلگرد
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 اردیبهشت (کد : 58008)

حدید سیرجاناعلام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿)احسان وحدتی☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757

میلگرد کلاف
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد کلاف 13 اردیبهشت (کد : 58007)

فولاد ابهر افق۵/۵ کلاف کشش (RST34) ۶/۵ کلاف کشش (RST34) ۸ کلاف کشش (RST34( ۱۰ کلاف کشش (RST34) @adakfelez

نبشی
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 13 اردیبهشت (کد : 58004)

نصر آذربایجانعلام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿)احسان وحدتی☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757

میلگرد کلاف
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد کلاف 13 اردیبهشت (کد : 58003)

فولاد آذر سهند تیکمه داشعلام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿)احسان وحدتی☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757

میلگرد
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 اردیبهشت (کد : 58002)

ایمر کبیر خزر علام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿)احسان وحدتی☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757

میلگرد
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 اردیبهشت (کد : 58001)

سلفچگان اعلام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿)احسان وحدتی☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757

نبشی
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 13 اردیبهشت (کد : 58000)

اشتهارد علام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿) احسان وحدتی ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757

تولیدات و مصنوعات فلزی
12 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 12 اردیبهشت (کد : 57881)

کانال رسمی شرکت آداک فلز خاورمیانه شماره ثبت ۱۹۹۰اعلام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿)احسان وحدتی☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757admin: @en_viInstagram Link: https://www.instagram.com/adak_felez/

نبشی
12 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 12 اردیبهشت (کد : 57880)

کانال رسمی شرکت آداک فلز خاورمیانه شماره ثبت ۱۹۹۰اعلام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿)احسان وحدتی☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757admin: @en_viInstagram Link: https://www.instagram.com/adak_felez/

میلگرد
04 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 04 اردیبهشت (کد : 57424)

فولاد راد همدانسایز8 👈 281250سایز 10 👈278250 سایز12 👈 274250سایز14 👈 272250 سایز16 👈 272250 سایز18 👈 272250 سایز20 👈 272250 سایز22 👈 272250سایز25 👈 272750 سایز28 👈 272750

تیرآهن
04 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 04 اردیبهشت (کد : 57423)

انواع تیر آهن

ناودانی
04 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ناودانی 04 اردیبهشت (کد : 57422)

انواع ناودانی

نبشی
04 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 04 اردیبهشت (کد : 57421)

انواع نبشی

میلگرد
09 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 09 بهمن (کد : 54958)

فولاد كيان کاشان 🔸ميلگرد ٨ آجدار کفA2استاندارد=۲۱،۳۵۰،تومان🔸ميلگرد ۱۰ آجدار کفA2استاندارد=۲۱،۲۵۰تومان🔸ميلگرد۱۲آجدار A2کف‌استاندارد= ۲۱،۲۵۰تومان🔸ميلگرد‌۱۴ آجدار A3کف‌استاندارد=۲۱،۱۵۰تومان🔸ميلگرد‌۱۶‌‌آجدارA3 کف‌استاندارد=۲۱،۱۵۰تومان🔸میلگرد ۱۸ اجدار A3کف استاندارد=———🔸میلگرد ۲۰ جادار A3کف استاندارد=———@adakfelez

میلگرد
09 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 09 بهمن (کد : 54957)

فولاد هشترودميلگرد آجدار A2سایز ۸   :               ۲۲۲۰۰۰ ميلگرد آجدار A2سايز ١٠  :               ۲۱۶۵۰۰ میلگرد آجدار A3 سایز ۱۲:                ۲۱۶۵۰۰ میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴:                ۲۱۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ١٦ :                ۲۱۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ١٨ :                ۲۱۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ٢٠ :                ۲۱۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ٢٢ :               ۲۱۰۰۰۰ ‏ میلگرد آجدارA3سایز۲۵:                 ❌ @adakfelez

میلگرد
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 بهمن (کد : 54804)

فولادنورد کرمان میلگرد آجدار A3 سایز12: 200000میلگرد آجدار A3 سایز14: 198000میلگرد آجدار A3 سایز16: 198000میلگرد آجدار A3 سایز18: 197000میلگرد آجدار A3 سایز20: 197000میلگرد آجدار A3 سایز22: 197000میلگرد آجدار A3 سایز25: 197000 @adakfelez

نبشی
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 05 بهمن (کد : 54803)

نبشی

میلگرد
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 بهمن (کد : 54802)

فولاد کاوه تیکمه داشمیلگردهای  آجدار:گرید A3 سایز 8 : 21,500 گرید A3 سایز 10 : 21,450 گرید A2 سایز 8 : 21,100 گرید A2 سایز 10 : 21,050 گرید A3 سایز 12 : 21,050 گرید A3 سایز 14 _ 32 : 21,000میلگردهای  ساده:گرید A1 سایز 8 : 21,300 گرید A1 سایز 10 :21,250@adakfelez

میلگرد
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 بهمن (کد : 54801)

میلگرد

میلگرد
04 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 04 بهمن (کد : 54752)

فولاد نورد کرمان میلگرد آجدار A3 سایز12: 204000میلگرد آجدار A3 سایز14: 202000میلگرد آجدار A3 سایز16: 202000میلگرد آجدار A3 سایز18: 201000میلگرد آجدار A3 سایز20: 201000میلگرد آجدار A3 سایز22: 201000میلگرد آجدار A3 سایز25: 201000@adakfelez

میلگرد
04 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 04 بهمن (کد : 54751)

میلگرد

×