چت

آداک فلز خاورمیانه

احسان وحدتی

69%
جزئیات...

اعلام موجودی آداک فلز خاورمیانه (احسان وحدتی) - 12258

نبشی
04 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 04 بهمن (کد : 54750)

فولاد ظهوریان مشهدنبشي ٣ ضخامت ٢/٥_____ نبشي ٤ ضخامت ٣_____ نبشي ٤ ضخامت ٤_____ نبشي ٥ ضخامت ٣ ____ نبشي ٥ ضخامت ٤_____ نبشي ٦ ضخامت ٥_____ نبشي ٨ ضخامت ٧_____ نبشي ١٠ ضخامت ١٠_____ قیمت☎️☎️@adakfelez

نبشی
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 03 بهمن (کد : 54545)

نبشی

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54544)

میلگرد

نبشی
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 03 بهمن (کد : 54543)

فولاد جاوید بناب 🔹نبشی 40*3 سبک :             ۲۳۴۰۰۰ ریال 🔹نبشی 40*3 :                     ۲۲۸۹۰۰ ریال 🔹نبشی 40*4 سبک :             ۲۲۸۷۰۰ ریال 🔹نبشی 40*4 :                     ۲۲۷۹۰۰ ریال 🔹نبشی 50*3 سبک :              ۲۴۲۰۰۰ ریال 🔹نبشی 50*3 :                     ۲۲۸۹۰۰ ریال 🔹نبشی 50*4 سبک :             ۲۲۸۸۰۰ ریال 🔹نبشی 50*4 :                     ۲۲۷۹۰۰ ریال  🔹نبشی 50*5 سبک :             ۲۲۷۸۰۰ ریال  🔹نبشی 50*5 :                     ۲۲۷۹۰۰ ریال 🔹نبشی 60*3 :                     ۲۲۸۹۰۰ ریال 🔹نبشی 60*4 :                     ۲۲۶۹۰۰ ریال  🔹نبشی 60*5 :                     ۲۲۷۹۰۰ ریال      @adakfelez

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54542)

فولاد کاوه تیکمه داشمیلگردهای  آجدار:گرید A3 سایز 8 : 21,500 گرید A3 سایز 10 : 21,450 گرید A2 سایز 8 : 21,100 گرید A2 سایز 10 : 21,050 گرید A3 سایز 12 : 21,050 گرید A3 سایز 14 _ 32 : 21,000میلگردهای  ساده:گرید A1 سایز 8 : 21,300 گرید A1 سایز 10 :21,250@adakfelez

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54541)

آذرفولادامین تیکمه داشمیلگرد آجدار A3 سایز 10 : ——- میلگرد آجدار A2 سایز 8 : 216000 میلگرد آجدار A2 سایز10: 214000 میلگرد آجدار A3 سایز 12 : 214000 میلگرد آجدار A3 سایز 14الی 32 : 212000@adakfelez

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54306)

فولاد آسیا کلاف 6.5   👈    اتمام موجودیسایز 8       👈    اتمام موجودیسایز 10    👈      203000سایز 12    👈      اتمام موجودیسایز 14    👈      اتمام موجودیسایز 16    👈   اتمام موجودی سایز 18    👈   اتمام موجودی @adakfelez

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54305)

فولاد راد همدانسایز8      👈  218850سایز 10    👈  216350 سایز12    👈  212850سایز14    👈  211850 سایز16    👈  211850 سایز18     👈  211850 سایز20      👈  211850 سایز22     👈  211850سایز25    👈   212350 سایز28    👈   212350سایز32    👈    213850@adakfelez

میلگرد
29 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 دی (کد : 54276)

فولاد هشترودميلگرد آجدار A2سایز ۸   :               ۲۱۲۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A2سايز ١٠  :               ۲۰۶۵۰۰ میلگرد آجدار A3 سایز ۱۲:                ۲۰۶۵۰۰ میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴:                ۲۰۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ١٦ :                ۲۰۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ١٨ :                ۲۰۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ٢٠ :                ۲۰۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ٢٢ :               ۲۰۰۰۰۰ ‏ میلگرد آجدارA3سایز۲۵:                 ❌ @adakfelez

پروفیل
29 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی پروفیل 29 دی (کد : 54250)

پروفیل

میلگرد
29 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 دی (کد : 54249)

آذرفولادامین تیکمه داشمیلگرد آجدار A3 سایز 10 : ——- میلگرد آجدار A2 سایز 8 : 204000 میلگرد آجدار A2 سایز10: 202000 میلگرد آجدار A3 سایز 12 : 202000 میلگرد آجدار A3 سایز 14الی 32 : 200000@adakfelez

میلگرد
28 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 28 دی (کد : 54182)

میلگرد

میلگرد
28 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 28 دی (کد : 54164)

فولاد راد همدان سایز8      👈  216850سایز 10    👈  214350 سایز12    👈  210850سایز14    👈  209850 سایز16    👈  209850 سایز18     👈  209850 سایز20      👈  209850 سایز22     👈  209850سایز25    👈   210350 سایز28    👈   210350سایز32    👈    211850@adakfelez

میلگرد
27 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 27 دی (کد : 53992)

میلگرد

میلگرد
27 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 27 دی (کد : 53991)

میلگرد

میلگرد
27 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 27 دی (کد : 53990)

فولاد هشترودميلگرد آجدار A2سایز ۸   :               ۲۱۲۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A2سايز ١٠  :               ۲۰۶۵۰۰ میلگرد آجدار A3 سایز ۱۲:                ۲۰۶۵۰۰ میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴:                ۲۰۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ١٦ :                ۲۰۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ١٨ :                ۲۰۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ٢٠ :                ۲۰۰۰۰۰ ميلگرد آجدار A3سايز ٢٢ :               ۲۰۰۰۰۰ ‏ میلگرد آجدارA3سایز۲۵:                 ❌ @adakfelez

میلگرد
27 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 27 دی (کد : 53989)

فولاد كيان كاشان 🔸ميلگرد ٨ آجدار کفA2استاندارد=۲۱،۰۵۰،تومان🔸ميلگرد ۱۰ آجدار کفA2استاندارد=۲۰،۹۵۰تومان🔸ميلگرد۱۲آجدار A2کف‌استاندارد= ۲۰،۹۵۰تومان🔸ميلگرد‌۱۴ آجدار A3کف‌استاندارد=۲۰،۸۵۰تومان🔸ميلگرد‌۱۶‌‌آجدارA3 کف‌استاندارد=۲۰،۸۵۰تومان🔸میلگرد ۱۸ اجدار A3کف استاندارد=———🔸میلگرد ۲۰ جادار A3کف استاندارد=———@adakfelez

میلگرد
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 26 دی (کد : 53830)

میلگرد

تیرآهن
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 26 دی (کد : 53829)

تیرآهن

ناودانی
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ناودانی 26 دی (کد : 53828)

ناودانی

میلگرد
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 26 دی (کد : 53827)

فولاد كيان کاشان🔸ميلگرد ٨ آجدار کفA2استاندارد=۲۱،۰۵۰،تومان🔸ميلگرد ۱۰ آجدار کفA2استاندارد=۲۰،۹۵۰تومان🔸ميلگرد۱۲آجدار A2کف‌استاندارد= ۲۰،۹۵۰تومان🔸ميلگرد‌۱۴ آجدار A3کف‌استاندارد=۲۰،۸۵۰تومان🔸ميلگرد‌۱۶‌‌آجدارA3 کف‌استاندارد=۲۰،۸۵۰تومان🔸میلگرد ۱۸ اجدار A3کف استاندارد=———🔸میلگرد ۲۰ جادار A3کف استاندارد=———@adakfelez

نبشی
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 26 دی (کد : 53826)

نبشی

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53616)

میلگرد

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53615)

میلگرد

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53614)

میلگرد

نبشی
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 25 دی (کد : 53613)

نبشی

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53612)

میلگرد

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53611)

میلگرد

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53610)

میلگرد

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53609)

فولاد راد همدانسایز8      👈  216150سایز 10    👈  213650 سایز12    👈  210150سایز14    👈  209150 سایز16    👈  209150 سایز18     👈  209150 سایز20      👈  209150 سایز22     👈  209150سایز25    👈   209650 سایز28    👈   209650سایز32    👈    211150@adakfelez

×