چت

آداک فلز خاورمیانه

احسان وحدتی

69%
جزئیات...

اعلام موجودی آداک فلز خاورمیانه (احسان وحدتی) - 12258

تیرآهن
09 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 09 شهریور (کد : 25931)

فولاد کرمانشاه 🔺محصولات میلگرد با شرط (A3) میباشد. ▪️میلگرد10: ❌ ▪️میلگرد12: موجود ▫️میلگرد14: موجود ▪️میلگرد16: موجود ▫️میلگرد18: ❌ ▪️میلگرد20: ❌ ▫️میلگرد22: ❌ ▪️میلگرد25: ❌ تیر۱۴ سبک وزن(۱۲۰): موجود تیر۱۴ فابریک (۱۳۰): موجود تیر۱۴ فابریک (۱۴۰): ❌ تیر۱۴ فابریک (۱۵۰): ❌ تیر۱۶ فابریک (۱۷۰): موجود قیمت: تماس☎️☎️ اعلام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿) ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757

میلگرد
09 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 09 شهریور (کد : 25930)

آذرفولادامین تیکمه داش میلگرد آجدار A2 سایز 8 : 182000 میلگرد آجدار A2 سایز10: 180000 میلگرد آجدار A3 سایز 12 : 180000 میلگرد آجدار A3 سایز 14الی 32 : 176500 میلگرد آجدار A3 سایز 10 : 183000 علام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿) ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757 احسان وحدتی

ناودانی
08 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ناودانی 08 شهریور (کد : 25819)

فولاد شکفته 🔷بارگیری از مشهد 🔹نبشی ۳ : 182000 🔹نبشی ۴ : 182000 🔹نبشی ۴ گ ۴: 🔹نبشی ۵ : 178000 🔹نبشی ۶ : 178000 🔹نبشی ۸ : 178000 🔹نبشی ۱۰ : 178000 🔹ناودانی ۶ : 180000 🔹ناودانی ۸ : 180000 🔹ناودانی ۱۰ : 180000 🔹سپری 3 : 182000 🔹سپری 4 : 182000 🔹سپری ۵ : 182000 🔶بارگیری از یزد 🔸نبشی ۸ : 178000 🔸نبشی ۱۰ : 178000 🔸ناودانی ۸ : 180000 🔸ناودانی ۱۰ : 180000 🔸ناودانی ۱۲ : 180000 🔸ناودانی ۱۴ : 180000 🔸ناودانی ۱۶ : 180000

میلگرد
08 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 08 شهریور (کد : 25818)

آذرفولادامین تیکمه داش میلگرد آجدار A2 سایز 8 : 182000 میلگرد آجدار A2 سایز10: نداریم میلگرد آجدار A3 سایز 12 : 180000 میلگرد آجدار A3 سایز 14الی 32 : 176500 میلگرد آجدار A3 سایز 10 : 183000

نبشی
07 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 07 شهریور (کد : 25603)

فولاد شکفته 🔷بارگیری از مشهد 🔹نبشی ۳ : 185000 🔹نبشی ۴ : 185000 🔹نبشی ۴ گ ۴: 🔹نبشی ۵ : 182000 🔹نبشی ۶ : 182000 🔹نبشی ۸ : 182000 🔹نبشی ۱۰ : 182000 🔹ناودانی ۶ : 184000 🔹ناودانی ۸ : 184000 🔹ناودانی ۱۰ : 184000 🔹سپری 3 : 185000 🔹سپری 4 : 185000 🔹سپری ۵ : 🔶بارگیری از یزد 🔸نبشی ۸ : 182000 🔸نبشی ۱۰ : 182000 🔸ناودانی ۸ : 184000 🔸ناودانی ۱۰ : 184000 🔸ناودانی ۱۲ : 184000 🔸ناودانی ۱۴ : 184000 🔸ناودانی ۱۶ : 184000 ☎️ 041_37720010

×