چت

آداک فلز خاورمیانه

احسان وحدتی

69%
جزئیات...

اعلام موجودی آداک فلز خاورمیانه (احسان وحدتی) - 12258

میلگرد
08 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 08 دی (کد : 34755)

🔺محصولات میلگرد با شرط (A3) میباشد. ▪️میلگرد10: ❌ ▪️میلگرد12: موجود ▫️میلگرد14: موجود ▪️میلگرد16: موجود ▫️میلگرد18: موجود ▪️میلگرد20: موجود ▫️میلگرد22: ❌ ▪️میلگرد25: ❌

تیرآهن
07 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 07 دی (کد : 34649)

تیر۱۴ سبک وزن(۱۲۰) تیر۱۴ فابریک (۱۳۰) تیر۱۴ فابریک (۱۴۰) تیر۱۴ فابریک (۱۵۰) تیر۱۶ فابریک (۱۷۰) فولاد ماهان تیرآهن ۱۴ درجه یک قیمت 1/980/000 تومان تیر ۱۴ درجه ۱/۵ قیمت تومان 1/960/000 تیرآهن ۱۶ درجه یک قیمت 2/640/000 تومان تیرآهن ۱۶ درجه ۱/۵ قیمت 2/620/000 تومان تیرآهن ۱۸ درجه یک قیمت 3/240/000 تومان تیرآهن ۱۸ درجه یک و نیم قیمت 3/210/000 تومان

میلگرد
07 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 07 دی (کد : 34647)

محصولات میلگرد با شرط (A3) میباشد. ️میلگرد10 ️میلگرد12 ️میلگرد14 ️میلگرد16 ️میلگرد18 ️میلگرد20 ️میلگرد22 ️میلگرد25 فولاد بردسیر کرمان میلگرد ۱۲ آجدار: ۱۵۲۵۰۰ ریال میلگرد ١۴ و ۱۶ آجدار: ۱۵۰۵۰۰ ریال میلگرد ١۸ و ۲۰ آجدار: ۱۵۰۰۰۰ ریال

میلگرد
06 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 06 دی (کد : 34529)

فولاد كيان كاشان 🔸 ميلگرد ٨ آجدار کف استاندارد=۱۶،۲۵۰ تومان 🔸 ميلگرد ۱۰ آجدار کف استاندارد=۱۶،۱۵۰ تومان 🔸 ميلگرد ۱۲ آجدار کف استاندارد=۱۶،۱۵۰ تومان 🔸 ميلگرد ۱۴ آجدار کف استاندارد=۱۶،۰۵۰ تومان 🔸 ميلگرد ۱۶ آجدار کف استاندارد=۱۶،۰۵۰ تومان

میلگرد ساده
06 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد ساده 06 دی (کد : 34528)

فولاد راد همدان سایز8 👈 164950 سایز 10 👈 161450 سایز12 👈 158950 سایز14 👈 157950 سایز16 👈 157950 سایز18 👈 157950 سایز20 👈 157950 سایز22 👈 157950 سایز25 👈 158450 سایز28 👈 158450 سایز32 👈 159950 فولاد ابهر افق ۵/۵ کلاف کشش (RST34) ۶/۵ کلاف کشش (RST34) ۸ کلاف کشش (RST34) ۱۰ کلاف کشش (RST34) ۱۲ کلاف کشش (RST34) ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757 🆔https://t.me/adakfelez

ورق گرم (سیاه)
05 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 دی (کد : 34433)

💢فروش مستقیم و بدون واسطه انواع میلگرد، تیرآهن،نبشی و ناودانی 🔴فروش ویژه محصولات: 🔹ظفر بناب 🔹شاهین بناب 🔹میانه 🔹آرین بویین زهرا 🔹کاوه تیکمه داش 🔹آناهیتا 🔹راد همدان 🔹آریاذوب 🔹ظهوریان ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757

میلگرد ساده
05 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد ساده 05 دی (کد : 34432)

💢فروش مستقیم و بدون واسطه انواع میلگرد، تیرآهن،نبشی و ناودانی 🔴فروش ویژه محصولات: 🔹ظفر بناب 🔹شاهین بناب 🔹میانه 🔹آرین بویین زهرا 🔹کاوه تیکمه داش 🔹آناهیتا 🔹راد همدان 🔹آریاذوب 🔹ظهوریان ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757

تیرآهن
05 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 05 دی (کد : 34431)

💢فروش مستقیم و بدون واسطه انواع میلگرد، تیرآهن،نبشی و ناودانی 🔴فروش ویژه محصولات: 🔹ظفر بناب 🔹شاهین بناب 🔹میانه 🔹آرین بویین زهرا 🔹کاوه تیکمه داش 🔹آناهیتا 🔹راد همدان 🔹آریاذوب 🔹ظهوریان ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757

میلگرد
05 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 05 دی (کد : 34430)

💢فروش مستقیم و بدون واسطه انواع میلگرد، تیرآهن،نبشی و ناودانی 🔴فروش ویژه محصولات: 🔹ظفر بناب 🔹شاهین بناب 🔹میانه 🔹آرین بویین زهرا 🔹کاوه تیکمه داش 🔹آناهیتا 🔹راد همدان 🔹آریاذوب 🔹ظهوریان ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757

میلگرد ساده
04 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد ساده 04 دی (کد : 34350)

💢فروش مستقیم و بدون واسطه انواع میلگرد، تیرآهن،نبشی و ناودانی میلگرد راد همدان سایز8 👈 168950 سایز 10 👈 165450 سایز12 👈 162950 سایز14 👈 161950 سایز16 👈 161950 سایز18 👈 161950 سایز20 👈 161950 سایز22 👈 161950 سایز25 👈 162450 سایز28 👈 162450 سایز32 👈 163950 میلگرد كيان كاشان 🔸 ميلگرد ٨ آجدار کف استاندارد=۱۶،۲۵۰ تومان 🔸 ميلگرد ۱۰ آجدار کف استاندارد=۱۶،۱۵۰ تومان 🔸 ميلگرد ۱۲ آجدار کف استاندارد=۱۶،۱۵۰ تومان 🔸 ميلگرد ۱۴ آجدار کف استاندارد=۱۶،۰۵۰ تومان 🔸 ميلگرد ۱۶ آجدار کف استاندارد=۱۶،۰۵۰ تومان میلگرد آریا ذوب 🔹سایز ۸------|۱۶۲۰۰۰ | آنالیز A2 🔹سایز ۱۰ ------| ۱۵۷۰۰۰ | آنالیز A2 🔹سایز ۱۲ -------|۱۵۷۰۰۰ | 🔹 سایز ۱۴--------| ۱۵۴۰۰۰ | 🔹سایز ۱۶-------- | ۱۵۴۰۰۰ | 🔹سایز ۱۸-------- | ۱۵۴۰۰۰ | 🔹سایز ۲۰-------- | ۱۵۴۰۰۰ | 🔹 سایز ۲۲-------- | ۱۵۴۰۰۰ | 🔹سایز ۲۵-------- | ۱۵۴۰۰۰ | 🔹سایز ۲۸ --------| ۱۵۶۰۰۰ | 🔹‌سایز ۳۲---------| ۱۵۶۰۰۰ | ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757 🆔https://t.me/adakfelez

میلگرد
04 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 04 دی (کد : 34345)

[ Photo ] ✳️بازرگانی #آداک فلز 💢فروش مستقیم و بدون واسطه انواع میلگرد، تیرآهن،نبشی و ناودانی میلگرد راد همدان سایز8 👈 168950 سایز 10 👈 165450 سایز12 👈 162950 سایز14 👈 161950 سایز16 👈 161950 سایز18 👈 161950 سایز20 👈 161950 سایز22 👈 161950 سایز25 👈 162450 سایز28 👈 162450 سایز32 👈 163950 میلگرد كيان كاشان 🔸 ميلگرد ٨ آجدار کف استاندارد=۱۶،۲۵۰ تومان 🔸 ميلگرد ۱۰ آجدار کف استاندارد=۱۶،۱۵۰ تومان 🔸 ميلگرد ۱۲ آجدار کف استاندارد=۱۶،۱۵۰ تومان 🔸 ميلگرد ۱۴ آجدار کف استاندارد=۱۶،۰۵۰ تومان 🔸 ميلگرد ۱۶ آجدار کف استاندارد=۱۶،۰۵۰ تومان میلگرد آریا ذوب 🔹سایز ۸------|۱۶۲۰۰۰ | آنالیز A2 🔹سایز ۱۰ ------| ۱۵۷۰۰۰ | آنالیز A2 🔹سایز ۱۲ -------|۱۵۷۰۰۰ | 🔹 سایز ۱۴--------| ۱۵۴۰۰۰ | 🔹سایز ۱۶-------- | ۱۵۴۰۰۰ | 🔹سایز ۱۸-------- | ۱۵۴۰۰۰ | 🔹سایز ۲۰-------- | ۱۵۴۰۰۰ | 🔹 سایز ۲۲-------- | ۱۵۴۰۰۰ | 🔹سایز ۲۵-------- | ۱۵۴۰۰۰ | 🔹سایز ۲۸ --------| ۱۵۶۰۰۰ | 🔹‌سایز ۳۲---------| ۱۵۶۰۰۰ | ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757 🆔https://t.me/adakfelez https://foolad24.com/profile/12258

نبشی
19 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 19 آبان (کد : 31371)

فولاد ظهوریان مشهد نبشي ٣ ضخامت ٢/٥_____ نبشي ٤ ضخامت ٣_____ نبشي ٤ ضخامت ٤_____ نبشي ٥ ضخامت ٣ ____ نبشي ٥ ضخامت ٤_____ نبشي ٦ ضخامت ٥_____ نبشي ٨ ضخامت ٧_____ نبشي ١٠ ضخامت ١٠_____ قیمت☎️☎️

میلگرد
17 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 17 آبان (کد : 31067)

فولاد کرمانشاه 🔺محصولات میلگرد با شرط (A3) میباشد. ▪️میلگرد10: ❌ ▪️میلگرد12: موجود ▫️میلگرد14: موجود ▪️میلگرد16: موجود ▫️میلگرد18: موجود ▪️میلگرد20: موجود ▫️میلگرد22: ❌ ▪️میلگرد25: ❌ تیر۱۴ سبک وزن(۱۲۰): موجود تیر۱۴ فابریک (۱۳۰): موجود تیر۱۴ فابریک (۱۴۰): ❌ تیر۱۴ فابریک (۱۵۰): ❌ تیر۱۶ فابریک (۱۷۰): موجود قیمت: تماس☎️☎️ @adakfelez

میلگرد
03 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 03 آبان (کد : 29967)

فولاد اروند خرمشهر 🔸 میلگرد ۱۰ آجدار: ۱۶۸۰۰۰ ریال 🔸 میلگرد ۱۴ الی ۲۵ آجدار: ۱۶۳۰۰۰ ریال

نبشی
26 مهر، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 26 مهر (کد : 29638)

فولاد آذرنبش تبریز نبشی۵/۳ 167500 نبشی۵/۴ 165500 نبشی۵/۵ 165500

میلگرد
20 مهر، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 20 مهر (کد : 29110)

رابــیــن فــلــز 🔅 #مشیز_بردسیر_کرمان گرید A3 سایز ۱۲ : ۱۵۵۵۰۰ گرید A3 سایز ۱۴ : ۱۵۳۰۰۰ گرید A3 سایز ۱۶ : ۱۵۳۰۰۰ گرید A3 سایز ۱۸ : ---------- گرید A3 سایز ۲۰ : ----------

میلگرد
12 مهر، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 12 مهر (کد : 28787)

فولاد اروند خرمشهر 🔸 میلگرد ۱۰ آجدار: ۱۵۹۰۰۰ ریال 🔸 میلگرد ۱۲ آجدار: ۱۵۷۰۰۰ ریال 🔸 میلگرد ۱۴ و ۱۶ آجدار: ۱۵۵۰۰۰ ریال 🔸 میلگرد ۱۸ و ۲۰ و ۲۵ آجدار: ۱۵۵۰۰۰ ریال

میلگرد
07 مهر، 1400 3 سال پیش

میلگرد آجدار 07 مهر (کد : 28550)

فولاد اردبیل میلگرد آجدار A2 سایز 8 : 0 ریال میلگرد آجدار A2 سایز 10 : 154000 ریال میلگرد آجدار A2 سایز 12 : 153000 ریال میلگرد آجدار A3 سایز 8 : 0 ریال میلگرد آجدار A3 سایز 10 : 156500 ریال میلگرد آجدار A3 سایز 12 : 153500 ریال میلگرد آجدار A3 سایز 14 الی 32 : 151500 ریال

میلگرد
06 مهر، 1400 3 سال پیش

میلگرد آجدار 06 مهر (کد : 28483)

آذرفولادامین تیکمه داش میلگرد آجدار A2 سایز 8 : 157000 میلگرد آجدار A2 سایز10: 155000 میلگرد آجدار A3 سایز 12 : 155000 میلگرد آجدار A3 سایز 14الی 32 : 152000 میلگرد آجدار A3 سایز 10 : 157000

میلگرد
03 مهر، 1400 3 سال پیش

میلگرد 03 مهر (کد : 28288)

فولاد میاندوآب میلگرد 16⬅️ 14700 تومان میلگرد 18⬅️ 14700 تومان میلگرد 20⬅️ 14700 تومان میلگرد 22⬅️ 14700 تومان میلگرد 25⬅️ 14700 تومان

میلگرد
31 شهریور، 1400 3 سال پیش

میلگرد 31 شهریور (کد : 28171)

فولاد میاندوآب میلگرد 16⬅️ 14950 تومان میلگرد 18⬅️ 14950 تومان میلگرد 20⬅️ 14950 تومان میلگرد 22⬅️ 14950 تومان میلگرد 25⬅️ 14950 تومان

نبشی
29 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 29 شهریور (کد : 27913)

فولاد جاوید بناب 🔹️نبشی 40*3 سبک : ۱۶۷۰۰۰ ریال 🔹️نبشی 40*3 : ۱۶۲۹۰۰ ریال 🔹️نبشی 40*4 سبک : ۱۶۲۷۰۰ ریال 🔹️نبشی 40*4 : ۱۶۱۹۰۰ ریال 🔹️نبشی 50*3 سبک : ۱۶۷۰۰۰ ریال 🔹️نبشی 50*3 : ۱۶۱۹۰۰ ریال 🔹️نبشی 50*4 سبک : ۱۶۱۸۰۰ ریال 🔹️نبشی 50*4 : ۱۶۰۹۰۰ ریال 🔹️نبشی 50*5 سبک : ۱۶۰۸۰۰ ریال 🔹️نبشی 50*5 : ۱۶۰۹۰۰ ریال 🔹️نبشی 60*3 : ۱۶۲۹۰۰ ریال 🔹️نبشی 60*4 : ۱۶۲۹۰۰ ریال 🔹️نبشی 60*5 : ۱۶۱۹۰۰ ریال

میلگرد
27 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 27 شهریور (کد : 27632)

آداک فلز فولاد میاندوآب میلگرد 16⬅️ 14500 تومان میلگرد 18⬅️ 14500 تومان میلگرد 20⬅️ 14500 تومان میلگرد 22⬅️ 14500 تومان میلگرد 25⬅️ 14500 تومان

نبشی
20 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 20 شهریور (کد : 27000)

آریان فولاد بویین زهرا میلگرد: ۱۰(A3) 166000 ۱۲(A3) 166000 ۱۰(A2) 165000 ۱۲(A2) 165000 ۱۴_۲۵ 161000 نبشی: ۴/۲.۵ ۴/۳ 173500 ۴/۴ 171500 ۵/۴ 171500 ۵/۵ 171500 ۶/۶ 171500 ۷/۷ 171500 ۸/۸ 171500 ۱۰/۱۰ 171500 ۱۲ 171500 ناودانی: ۱۰ تسمه: ۱۰ 206000 ۱۵ 206000 ۲۰ 211000 ۲۵ 211000 ۳۰ 217000 ۴۰ 222000 @adakfelez

نبشی
17 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 17 شهریور (کد : 26827)

فولاد شکفته 🔷بارگیری از مشهد 🔹نبشی ۳ : 176000 🔹نبشی ۴ : 176000 🔹نبشی ۴ گ ۴ : 176000 🔹نبشی ۵ : 171000 🔹نبشی ۶ : 171000 🔹نبشی ۸ : 171000 🔹نبشی ۱۰ : 171000 🔹ناودانی ۶ : 175000 🔹ناودانی ۸ : 175000 🔹ناودانی ۱۰ : 175000 🔹سپری ۴ :176000 🔹سپری ۵ :176000 🔶بارگیری از یزد 🔸نبشی ۸ : 171000 🔸نبشی ۱۰ : 171000 🔸ناودانی ۸ : 175000 🔸ناودانی ۱۰ : 175000 🔸ناودانی ۱۲ : 175000 🔸ناودانی ۱۴ : 175000 🔸ناودانی ۱۶ : 175000 @adakfelez

ناودانی
15 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ناودانی 15 شهریور (کد : 26613)

ناودانی

نبشی
15 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 15 شهریور (کد : 26612)

نبشی

میلگرد
10 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 10 شهریور (کد : 26169)

فولاد آریا ذوب سایز ۸------|۱۷۷۰۰۰ | آنالیز A2 سایز ۱۰ ------| ۱۷۱۰۰۰ | آنالیز A2 سایز ۱۲ -------|۱۷۱۰۰۰ | سایز ۱۴--------| ۱۶۸۰۰۰ | سایز ۱۶-------- | ۱۶۸۰۰۰ | سایز ۱۸-------- | ۱۶۸۰۰۰ | سایز ۲۰-------- | ۱۶۸۰۰۰ | سایز ۲۲-------- | ۱۶۸۰۰۰ | سایز ۲۵-------- | ۱۶۸۰۰۰ | سایز ۲۸ --------| ۱۷۰۰۰۰ | سایز ۳۲---------| ۱۷۰۰۰۰ | اعلام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿) ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757 احسان وحدتی

نبشی
10 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 10 شهریور (کد : 26168)

آریان فولاد بویین زهرا میلگرد: ۱۰(A3) 175000 ۱۲(A3) 175000 ۱۰(A2) 174000 ۱۲(A2) 174000 ۱۴_۲۵ 170000 نبشی: ۴/۲.۵ ۴/۳ 182500 ۴/۴ 180000 ۵/۴ 180000 ۵/۵ 180000 ۶/۶ 180000 ۷/۷ 180000 ۸/۸ 180000 ۱۰/۱۰ 180000 ۱۲ 180000 ناودانی: ۱۰ تسمه: ۱۰ 206000 ۱۵ 206000 ۲۰ 211000 ۲۵ 211000 ۳۰ 217000 ۴۰ 222000 اعلام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿) ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757 احسان وحدتی

میلگرد کلاف
09 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد کلاف 09 شهریور (کد : 25932)

فولاد ابهر افق ۵/۵ کلاف کشش (RST34) ۶/۵ کلاف کشش (RST34) ۱۲ کلاف کشش (RST34) ۶/۵ نیمه کشش (3sp) قیمت : ☎️☎️ اعلام قیمت و فروش انواع مقاطع فولادی(🧿) ☎️ 041_37720010 📱 0914 686 2757 احسان وحدتی

×