انواع آهن آلات

قیمت لوله گاز شرکت تولیدی صنعتی کچو
آخرین بروز رسانی : 27 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گازخانگی روکار 1/2 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
24,955
27 مهر، 1400
2 لوله مانیس گاز توکار 1/2 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
25,870
27 مهر، 1400
3 لوله گازخانگی روکار 1/4 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
24,955
27 مهر، 1400
4 لوله مانیس گاز توکار 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
25,870
27 مهر، 1400
5 لوله گازخانگی روکار 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
24,955
27 مهر، 1400
6 لوله مانیس گاز توکار 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
25,870
27 مهر، 1400
7 لوله گازخانگی روکار 3/4 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
24,955
27 مهر، 1400
8 لوله مانیس گاز توکار 3/4 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
25,870
27 مهر، 1400
9 لوله گازخانگی روکار1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1 کیلوگرم کارخانه
24,955
27 مهر، 1400
10 لوله مانیس گاز توکار 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1 کیلوگرم کارخانه
25,870
27 مهر، 1400
11 لوله گازخانگی روکار 2 اینچ ضخامت 3.5 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3.5 6 2 کیلوگرم کارخانه
24,955
27 مهر، 1400
12 لوله مانیس گاز توکار 2 اینچ ضخامت 3.9 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3.9 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3.9 6 2 کیلوگرم کارخانه
25,870
27 مهر، 1400
قیمت لوله آبرسانی شرکت کالوپ
آخرین بروز رسانی : 27 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله آبرسانی 6 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 6 محل تحویل : کارخانه
6 12 6 کیلوگرم کارخانه
27,000
27 مهر، 1400
2 لوله آبرسانی 8 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 8 محل تحویل : کارخانه
6 12 8 کیلوگرم کارخانه
26,700
27 مهر، 1400
3 لوله آبرسانی 10 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 10 محل تحویل : کارخانه
6 12 10 کیلوگرم کارخانه
26,600
27 مهر، 1400
4 لوله آبرسانی 12 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 12 محل تحویل : کارخانه
6 12 12 کیلوگرم کارخانه
26,500
27 مهر، 1400
5 لوله آبرسانی 14 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 14 محل تحویل : کارخانه
6 12 14 کیلوگرم کارخانه
26,500
27 مهر، 1400
6 لوله آبرسانی 16 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 16 محل تحویل : کارخانه
6 12 16 کیلوگرم کارخانه
26,600
27 مهر، 1400
7 لوله آبرسانی 18 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 18 محل تحویل : کارخانه
6 12 18 کیلوگرم کارخانه
26,600
27 مهر، 1400
8 لوله آبرسانی 20 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 20 محل تحویل : کارخانه
6 12 20 کیلوگرم کارخانه
26,600
27 مهر، 1400
9 لوله آبرسانی 24 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 24 محل تحویل : کارخانه
6 12 24 کیلوگرم کارخانه
26,600
27 مهر، 1400
10 لوله آبرسانی 28 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 28 محل تحویل : کارخانه
6 12 28 کیلوگرم کارخانه
26,600
27 مهر، 1400
11 لوله آبرسانی 30 اینچ درز اسپیرال ضخامت 8 کالوپ
ضخامت (mm) : 8 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 30 محل تحویل : کارخانه
8 12 30 کیلوگرم کارخانه
26,600
27 مهر، 1400
12 لوله آبرسانی 32 اینچ درز اسپیرال ضخامت 8 کالوپ
ضخامت (mm) : 8 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 32 محل تحویل : کارخانه
8 12 32 کیلوگرم کارخانه
26,600
27 مهر، 1400
13 لوله آبرسانی 36 اینچ درز اسپیرال ضخامت 8 کالوپ
ضخامت (mm) : 8 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 36 محل تحویل : کارخانه
8 12 36 کیلوگرم کارخانه
26,600
27 مهر، 1400
قیمت لوله گاز گروه صنعتی سپاهان
آخرین بروز رسانی : 27 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گازخانگی روکار 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
25,200
27 مهر، 1400
2 لوله مانیس گاز توکار 1/2 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
26,200
27 مهر، 1400
3 لوله گازخانگی روکار 1/4 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
25,200
27 مهر، 1400
4 لوله مانیس گاز توکار 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
26,200
27 مهر، 1400
5 لوله گازخانگی روکار 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
25,200
27 مهر، 1400
6 لوله مانیس گاز توکار 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
26,200
27 مهر، 1400
7 لوله گازخانگی روکار 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
25,200
27 مهر، 1400
8 لوله مانیس گاز توکار 3/4 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
26,200
27 مهر، 1400
9 لوله گازخانگی روکار 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1 کیلوگرم کارخانه
25,200
27 مهر، 1400
10 لوله مانیس گاز توکار 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1 کیلوگرم کارخانه
26,200
27 مهر، 1400
11 لوله گازخانگی روکار 2 اینچ ضخامت 3.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3.5 6 2 کیلوگرم کارخانه
25,200
27 مهر، 1400
12 لوله مانیس گاز توکار 2 اینچ ضخامت 3.9 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.9 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3.9 6 2 کیلوگرم کارخانه
26,200
27 مهر، 1400
قیمت لوله گالوانیزه گروه صنعتی سپاهان
آخرین بروز رسانی : 27 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
2 لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
3 لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
4 لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
5 لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
6 لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
7 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
8 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
9 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
2 6 2 کیلوگرم کارخانه
31,650
27 مهر، 1400
لوله داربستی صدرا پروفیل تهران
آخرین بروز رسانی : 25 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 صدرا تهران
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
26,800
25 مهر، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 صدرا تهران
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
24,900
25 مهر، 1400
لوله داربستی صابری
آخرین بروز رسانی : 25 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 صابری
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
27,000
25 مهر، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 صابری
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
24,800
25 مهر، 1400
لوله داربستی لوله و پروفیل جهان پارس
آخرین بروز رسانی : 25 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 جهان پارس
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
27,000
25 مهر، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 جهان پارس
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
25,400
25 مهر، 1400
قیمت لوله داربستی نیکان پروفیل
آخرین بروز رسانی : 25 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
25,800
25 مهر، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
24,200
25 مهر، 1400
قیمت لوله آبرسانی گروه صنعتی سپاهان
آخرین بروز رسانی : 24 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله آبرسانی تست شده 1/2 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 2 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/2 2 کیلوگرم کارخانه
26,150
24 مهر، 1400
2 لوله آبرسانی تست شده 1/2 2 اینچ ضخامت 4 سپاهان
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 2 محل تحویل : کارخانه
4 6 1/2 2 کیلوگرم کارخانه
25,500
19 مرداد، 1400
3 لوله آبرسانی تست شده 3 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3 محل تحویل : کارخانه
3 6 3 کیلوگرم کارخانه
26,150
24 مهر، 1400
4 لوله آبرسانی تست شده 3 اینچ ضخامت 4 سپاهان
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3 محل تحویل : کارخانه
4 6 3 کیلوگرم کارخانه
26,150
24 مهر، 1400
5 لوله آبرسانی تست شده 4 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 4 محل تحویل : کارخانه
3 6 4 کیلوگرم کارخانه
26,150
24 مهر، 1400
6 لوله آبرسانی تست شده 4 اینچ ضخامت 4 سپاهان
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 4 محل تحویل : کارخانه
4 6 4 کیلوگرم کارخانه
26,150
24 مهر، 1400
7 لوله آبرسانی تست شده 5 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 5 محل تحویل : کارخانه
3 6 5 کیلوگرم کارخانه
26,150
24 مهر، 1400
8 لوله آبرسانی تست شده 5 اینچ ضخامت 5 سپاهان
ضخامت (mm) : 5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 5 محل تحویل : کارخانه
5 6 5 کیلوگرم کارخانه
26,150
24 مهر، 1400
9 لوله آبرسانی تست شده 6 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 6 محل تحویل : کارخانه
3 6 6 کیلوگرم کارخانه
26,150
24 مهر، 1400
10 لوله آبرسانی تست شده 6 اینچ ضخامت 4 سپاهان
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 6 محل تحویل : کارخانه
4 6 6 کیلوگرم کارخانه
26,150
24 مهر، 1400
11 لوله آبرسانی تست شده 8 اینچ ضخامت 4 سپاهان
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 8 محل تحویل : کارخانه
4 6 8 کیلوگرم کارخانه
26,150
24 مهر، 1400
12 لوله آبرسانی تست شده 8 اینچ ضخامت 6 سپاهان
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 8 محل تحویل : کارخانه
6 6 8 کیلوگرم کارخانه
26,150
24 مهر، 1400
قیمت لوله داربستی شرکت پروفیل پایا اصفهان
آخرین بروز رسانی : 30 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پایا اصفهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
25,800
30 شهریور، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پایا اصفهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
24,800
30 شهریور، 1400