چت

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) : 40 ابعاد (m) : 6*2 حالت : شیت
از 32,600 تا 34,800 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

20 ساعت پیش
32,600 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

22 ساعت پیش
قیمت با تماس

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

4 روز پیش
34,800 تومان

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

1 ماه پیش
34,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

وحید آدینه لو

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

1 ماه پیش
34,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
36,239 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
33,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد صنعت شادآور

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد توسعه زاگرس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین تجارت فولاد مهفام

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
31,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اکسین فیدار کارون

امتیاز کاربر : %85

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تجارت فولاد راسا. فولاد 369

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
29,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
32,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت بازرگانی فرد خوزستان

امتیاز کاربر : %99

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

6 ماه پیش
31,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

7 ماه پیش
32,046 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
31,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
32,809 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
32,809 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
31,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سراج قطعه توس

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
31,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
33,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
32,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
32,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
27,982 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
29,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
32,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
32,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

12 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

12 ماه پیش
26,835 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
32,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فراطرح فولاد

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
24,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
24,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
24,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
24,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
24,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میهن فلز پارس

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
24,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
23,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
24,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×