چت

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : 6*2 حالت : شیت
از 38,273 تا 43,900 تومان

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

18 ساعت پیش
38,273 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

2 روز پیش
42,100 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

7 روز پیش
43,900 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

1 هفته پیش
قیمت با تماس

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

1 ماه پیش
45,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

وحید آدینه لو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

1 ماه پیش
44,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

2 ماه پیش
39,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
39,909 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
40,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
37,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
39,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد صنعت شادآور

امتیاز کاربر : %87

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
39,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین تجارت فولاد مهفام

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
36,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اکسین فیدار کارون

امتیاز کاربر : %85

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
37,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تجارت فولاد راسا. فولاد 369

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
37,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %61

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
37,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت بازرگانی فرد خوزستان

امتیاز کاربر : %97

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
35,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

عرفان اشرفی

امتیاز کاربر : %49

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
26,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %89

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

6 ماه پیش
34,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

6 ماه پیش
34,008 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

8 ماه پیش
35,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

8 ماه پیش
34,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
33,801 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
34,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سراج قطعه توس

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
35,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
35,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
36,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
34,499 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %72

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
32,110 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
36,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
37,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
39,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
37,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
36,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
37,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
36,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

12 ماه پیش
37,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فراطرح فولاد

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
24,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت فولاد آریا

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

روابط عمومی

امتیاز کاربر : %56

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
25,050 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
26,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
25,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میهن فلز پارس

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
25,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
25,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
29,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×