چت

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

نبشی آریان فولاد
ابعاد (mm) : 70*70 طول شاخه (m) : 6 ضخامت : 5
از 28,400 تا 28,400 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %87

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

3 روز پیش
28,400 تومان

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

4 ماه پیش
23,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

4 ماه پیش
24,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افخم فولاد شرق

امتیاز کاربر : %66

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

6 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

6 ماه پیش
24,470 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

6 ماه پیش
24,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %75

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

7 ماه پیش
17,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %85

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

8 ماه پیش
24,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

8 ماه پیش
25,288 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %85

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

9 ماه پیش
24,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %87

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
24,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %75

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
17,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گروه آهن فیدار

امتیاز کاربر : %67

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا میرزایی

امتیاز کاربر : %62

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

شاخه
10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پاتریس آقاشاهی

امتیاز کاربر : %80

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
26,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
26,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

1 سال پیش
24,813 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

1 سال پیش
23,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
16,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %74

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی5*70*70 آریان فولاد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×