چت
فیلتر نتایج
نام مجموعه
کارخانه

فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .

کد کاربری :

f24-1578

تاریخ عضویت :

29 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

شمش و تختال تیرآهن میلگرد مواد معدنی

کد کاربری :

f24-1378

تاریخ عضویت :

09 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

قراضه و ضایعات

کد کاربری :

f24-15694

تاریخ عضویت :

30 خرداد، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

کارخانه :

ورق گرم (سیاه)

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-15522

تاریخ عضویت :

03 خرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات غیر آهنی

کد کاربری :

f24-14773

تاریخ عضویت :

13 دی، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

لوله داربستی

کد کاربری :

f24-8461

تاریخ عضویت :

09 تیر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

-

کارخانه :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات پروفیل z (زد)

کد کاربری :

f24-4785

تاریخ عضویت :

03 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدماتی

آدرس :

-

کارخانه :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-2050

تاریخ عضویت :

11 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-1563

تاریخ عضویت :

29 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن نبشی

کد کاربری :

f24-18041

تاریخ عضویت :

23 تیر، 1403

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

قم - قم

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-17956

تاریخ عضویت :

04 تیر، 1403

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن

کد کاربری :

f24-17916

تاریخ عضویت :

22 خرداد، 1403

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

كردستان - سنندج

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات قراضه و ضایعات

کد کاربری :

f24-17897

تاریخ عضویت :

16 خرداد، 1403

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات میلگرد

کد کاربری :

f24-17816

تاریخ عضویت :

25 اردیبهشت، 1403

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - خميني شهر

خدمات بازرگانی :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-17760

تاریخ عضویت :

17 اردیبهشت، 1403

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

كرمان - رفسنجان

خدمات بازرگانی :

میلگرد ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-17739

تاریخ عضویت :

11 اردیبهشت، 1403

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق آلیاژی

کد کاربری :

f24-17691

تاریخ عضویت :

02 اردیبهشت، 1403

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

پروفیل

کد کاربری :

f24-17684

تاریخ عضویت :

01 اردیبهشت، 1403

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - مبارکه

کارخانه :

لوله آبرسانی پروفیل

خدمات بازرگانی :

لوله آبرسانی پروفیل z (زد)

کد کاربری :

f24-17443

تاریخ عضویت :

24 بهمن، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-17429

تاریخ عضویت :

19 بهمن، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی

کد کاربری :

f24-17343

تاریخ عضویت :

09 بهمن، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدماتی

آدرس :

سيستان وبلوچستان - زاهدان

کارخانه :

استیل ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-17318

تاریخ عضویت :

04 بهمن، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

كرمان - سيرجان

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-17035

تاریخ عضویت :

27 آذر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-15789

تاریخ عضویت :

16 تیر، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان جنوبي - بيرجند

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-15604

تاریخ عضویت :

16 خرداد، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

پروفیل تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) تیرآهن لانه زنبوری تیرآهن هاش ...

کد کاربری :

f24-15308

تاریخ عضویت :

03 اردیبهشت، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-15067

تاریخ عضویت :

06 اسفند، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد

کد کاربری :

f24-15032

تاریخ عضویت :

26 بهمن، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اردبيل - اردبيل

خدمات بازرگانی :

میلگرد

کد کاربری :

f24-14838

تاریخ عضویت :

26 دی، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه

کد کاربری :

f24-14750

تاریخ عضویت :

10 دی، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

هرمزگان - قشم

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

×