رسایی - 14428

نام :

رسایی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-14428

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1398

توضیحات :

بروکری ضایعات و فلزات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

×