تامین کنندگان فولاد 24

کد کاربری :

f24-11214

تاریخ عضویت :

21 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-11207

تاریخ عضویت :

21 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE)

کد کاربری :

f24-11199

تاریخ عضویت :

20 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

نبشی میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-11153

تاریخ عضویت :

11 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-11150

تاریخ عضویت :

11 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

يزد - يزد

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی

کد کاربری :

f24-11128

تاریخ عضویت :

08 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) میلگرد آجدار تیرآهن (IPE)

کد کاربری :

f24-11023

تاریخ عضویت :

21 دی، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-11015

تاریخ عضویت :

19 دی، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

فلزات غیر آهنی

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی مواد معدنی شمش و تختال ...

کد کاربری :

f24-10926

تاریخ عضویت :

30 آذر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی

کد کاربری :

f24-10846

تاریخ عضویت :

17 آذر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی

کد کاربری :

f24-10845

تاریخ عضویت :

17 آذر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی

کد کاربری :

f24-10843

تاریخ عضویت :

17 آذر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-10832

تاریخ عضویت :

16 آذر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-10766

تاریخ عضویت :

03 آذر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی

کد کاربری :

f24-10733

تاریخ عضویت :

28 آبان، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-10545

تاریخ عضویت :

23 مهر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

همدان - همدان

کارخانه :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-10443

تاریخ عضویت :

13 مهر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) ورق گرم (سیاه) نبشی

کد کاربری :

f24-9937

تاریخ عضویت :

18 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-9513

تاریخ عضویت :

25 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-9293

تاریخ عضویت :

16 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

قراضه و ضایعات

کد کاربری :

f24-8127

تاریخ عضویت :

19 خرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

ورق گرم (سیاه) پروفیل

کد کاربری :

f24-7163

تاریخ عضویت :

30 فروردین، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-7108

تاریخ عضویت :

25 فروردین، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-6771

تاریخ عضویت :

11 اسفند، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-6747

تاریخ عضویت :

05 اسفند، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-6310

تاریخ عضویت :

08 بهمن، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

-

کارخانه :

مواد معدنی

کد کاربری :

f24-5843

تاریخ عضویت :

08 دی، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-5829

تاریخ عضویت :

07 دی، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-4374

تاریخ عضویت :

24 شهریور، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-4160

تاریخ عضویت :

06 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی مواد معدنی

×