نام :

خدابنده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11871

وب سایت :

https://t.me/fooladahooramazda

ایمیل :

Ahooramazda906@gmail.com

تلفن : 02143000800
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین تیر آهن . تیر لانه زنبوری . هاش . میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران گیشا

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن هاش (H)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن لانه زنبوری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید خدابنده

مشاهده بیشتر