تامین کنندگان فولاد 24

کد کاربری :

f24-11860

تاریخ عضویت :

24 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

هرمزگان - بندرعباس

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی پروفیل تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-11840

تاریخ عضویت :

22 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-11826

تاریخ عضویت :

18 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

قزوين - تاكستان

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ناودانی

کد کاربری :

f24-11780

تاریخ عضویت :

08 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-11727

تاریخ عضویت :

31 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خوزستان - اهواز

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی

کد کاربری :

f24-11574

تاریخ عضویت :

08 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-11552

تاریخ عضویت :

06 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - بناب

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-11544

تاریخ عضویت :

05 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-11540

تاریخ عضویت :

05 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-11539

تاریخ عضویت :

05 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-11523

تاریخ عضویت :

03 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی ورق گالوانیزه و رنگی قراضه و ضایعات

کد کاربری :

f24-11493

تاریخ عضویت :

29 فروردین، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

قراضه و ضایعات

کد کاربری :

f24-11456

تاریخ عضویت :

23 فروردین، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) نبشی

کد کاربری :

f24-11429

تاریخ عضویت :

19 فروردین، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-11416

تاریخ عضویت :

17 فروردین، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

پروفیل ورق گرم (سیاه) میلگرد آجدار نبشی تیرآهن هاش (H)

کد کاربری :

f24-11399

تاریخ عضویت :

12 فروردین، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

مازندران - بابل

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-11370

تاریخ عضویت :

25 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

فارس - مرودشت

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار پروفیل

کد کاربری :

f24-11362

تاریخ عضویت :

20 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - نجف آباد

خدمات بازرگانی :

قراضه و ضایعات

کد کاربری :

f24-11356

تاریخ عضویت :

19 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) پروفیل میلگرد آجدار نبشی ورق گرم (سیاه) فلزات غیر آهنی

کد کاربری :

f24-11352

تاریخ عضویت :

19 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-11347

تاریخ عضویت :

17 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-11338

تاریخ عضویت :

15 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد کلاف مواد معدنی میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-11330

تاریخ عضویت :

13 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

گلستان - گرگان

خدمات بازرگانی :

قراضه و ضایعات

کد کاربری :

f24-11328

تاریخ عضویت :

12 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

كرمان - كرمان

خدمات بازرگانی :

قراضه و ضایعات

کد کاربری :

f24-11323

تاریخ عضویت :

11 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خوزستان - اهواز

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق اسید شویی میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-11320

تاریخ عضویت :

11 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-11302

تاریخ عضویت :

06 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

لوله صنعتی ورق گالوانیزه و رنگی سایر لوله ها

کد کاربری :

f24-11300

تاریخ عضویت :

06 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ناودانی ناودانی ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-11214

تاریخ عضویت :

21 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-11207

تاریخ عضویت :

21 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE)

×