عارف شعله اریا

مهدی داورپناه

55%

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-36091

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق سیاه عرض 1500باضخامت2.65الی2.8میلی متر

26 شهریور، 1399