عارف شعله اریا (مهدی داورپناه) - 10093

عارف شعله اریا

مهدی داورپناه

29%
جزئیات...
نام شرکت :

عارف شعله اریا

نام مدیر عامل :

مهدی داورپناه

کد کاربری :

f24-10093

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله گالوانیزه

مشخصات:

انواع لوله گالوانیزه و مانیسمان و...

دسته محصول :

لوله مانیسمان

مشخصات:

انواع لوله گالوانیزه و مانیسمان و...

×