نام شرکت :

عارف شعله اریا

نام مدیر عامل :

مهدی داورپناه

کد کاربری :

f24-10093

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

انواع لوله گالوانیزه و مانیسمان و...

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

لوله مانیسمان

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

انواع لوله گالوانیزه و مانیسمان و...

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید عارف شعله اریا

مشاهده بیشتر