درخواست خرید شمش - RFQ-35934

دسته محصولات :

شمش

اسلب ریخته گری ابعاد 1/70 الی 1/80 عرض 30 سانتی متر ضخامت 8

25 شهریور، 1399