مجتمع فولاد رهنمون صنعت

ابراهیمی

80%

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35750

دسته محصولات :

آهن اسفنجی

خریدار گندله 20/000 تن تماس :02188782743 آقای ابراهیمی

22 شهریور، 1399