آگهی های خرید مجتمع فولاد رهنمون صنعت (ابراهیمی)

مجتمع فولاد رهنمون صنعت

ابراهیمی

88%
خریدار ورق گالوانیزه ابعادی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خرید ورق گالوانیزه ابعادی درجه یک و درجه د ...

25 خرداد، 1400
خریدار ورق اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3.5،4،5 w22 -عرض 100 ...

25 خرداد، 1400
درخواست خرید شمش - RFQ-37201
دسته محصول :

شمش

خرید شمش ۱۲۵نرمال بالاتر از ۲ متر 3SP

13 مهر، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35846
دسته محصول :

مواد اولیه خام

خریدار گندله 20/000 تن تماس :02188782743 آقای ابراهیمی

24 شهریور، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35845
دسته محصول :

مواد اولیه خام

خریدار گندله 20/000 تن تماس :02188782743 آقای ابراهیمی

24 شهریور، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35781
دسته محصول :

مواد اولیه خام

خریدار گندله 20/000 تن تماس :02188782743 آقای ابراهیمی

23 شهریور، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35750
دسته محصول :

مواد اولیه خام

خریدار گندله 20/000 تن تماس :02188782743 آقای ابراهیمی

22 شهریور، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35642
دسته محصول :

مواد اولیه خام

تماس :02188782743 آقای ابراهیمی

19 شهریور، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35547
دسته محصول :

مواد اولیه خام

خریدار گندله 000/20 تن تماس :02188782743 داخلی 103

18 شهریور، 1399
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-35450
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق 70 روغنی عرض مختلف50* یک متر تاراز ورق سیاه گیلان 2 ...

17 شهریور، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35448
دسته محصول :

مواد اولیه خام

17 شهریور، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35287
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خرید ورق 2 گیلان خرید ورق 2 اهواز خرید ورق 2 مبارکه تما ...

15 شهریور، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-34526
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

گالوالنیزه 1/90 و 1/15

02 شهریور، 1399
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-34525
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

02 شهریور، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-33398
دسته محصول :

مواد اولیه خام

20 مرداد، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-32874
دسته محصول :

مواد اولیه خام

12 مرداد، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-32135
دسته محصول :

مواد اولیه خام

01 مرداد، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31878
دسته محصول :

مواد اولیه خام

خرید ۲۰۰۰۰ تن گندله

29 تیر، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31774
دسته محصول :

مواد اولیه خام

28 تیر، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31044
دسته محصول :

مواد اولیه خام

خرید ۲۰ هزار تن گندله ۰۹۱۲۰۵۲۹۵۱۰

16 تیر، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30890
دسته محصول :

مواد اولیه خام

گندله ۲۰ هزار تن ۰۹۱۲۰۵۲۹۵۱۰

14 تیر، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30789
دسته محصول :

مواد اولیه خام

2000 تن گندله

11 تیر، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30539
دسته محصول :

مواد اولیه خام

گلگهر. زرند. بوتیا

08 تیر، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30145
دسته محصول :

مواد اولیه خام

02 تیر، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-26869
دسته محصول :

مواد اولیه خام

10 اردیبهشت، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-26692
دسته محصول :

مواد اولیه خام

08 اردیبهشت، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-26572
دسته محصول :

مواد اولیه خام

07 اردیبهشت، 1399
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-26199
دسته محصول :

مواد اولیه خام

01 اردیبهشت، 1399
درخواست خرید شمش - RFQ-25854
دسته محصول :

شمش

27 فروردین، 1399
درخواست خرید شمش - RFQ-25665
دسته محصول :

شمش

25 فروردین، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24