مجتمع فولاد رهنمون صنعت

ابراهیمی

80%

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35547

دسته محصولات :

آهن اسفنجی

خریدار گندله 000/20 تن تماس :02188782743 داخلی 103

18 شهریور، 1399