مجتمع فولاد رهنمون صنعت

ابراهیمی

80%

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31044

دسته محصولات :

آهن اسفنجی

خرید ۲۰ هزار تن گندله ۰۹۱۲۰۵۲۹۵۱۰

16 تیر، 1399