مجتمع فولاد رهنمون صنعت

ابراهیمی

80%

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30890

دسته محصولات :

آهن اسفنجی

گندله ۲۰ هزار تن ۰۹۱۲۰۵۲۹۵۱۰

14 تیر، 1399