کیان داتیس سپاهان

حسین یاری

53%

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-30275

دسته محصولات :

قراضه (ضایعات)

خرید 10هزار تن پوسته اکسید آهن شماره تماس 09139026779

03 تیر، 1399