کیان داتیس سپاهان (حسین یاری) - 7231

کیان داتیس سپاهان

حسین یاری

34%
جزئیات...
نام شرکت :

کیان داتیس سپاهان

نام مدیر عامل :

حسین یاری

کد کاربری :

f24-7231

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

مشخصات:

اهن اسفنجی

دسته محصول :

قراضه (ضایعات)