مهدی کلبی خانی

آهن با ما (رستاپاد)

67%

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23868

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ضخامت های 10 و 25 متریال st37 ضخامت های 30,35,45 متریال st52

فایلهای ضمیمه :
29 بهمن، 1398