آهن با ما ( رستاپاد )

مهدی کلبی خانی

80%
جزئیات...

اعلام موجودی آهن با ما ( رستاپاد ) (مهدی کلبی خانی) - 3556

ورق گرم (سیاه)
03 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 03 شهریور (کد : 25292)

ورق سیاه

ورق گرم (سیاه)
08 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 01 شهریور (کد : 25069)

ورق سیاه

ورق گرم (سیاه)
12 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 تیر (کد : 19488)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع ورق های مبارکه،کاویان و اکسین در ابعاد مختلف شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

شمش و تختال
18 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار شمش 12 تیر (کد : 19483)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی شمش فولادی ۵SP ۱۵۰ x ۱۵۰ x ۱۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ton آماده بارگیری در کرمان (فولاد مشیز) زیر قیمت بورس شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

شمش و تختال
07 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار شمش 07 تیر (کد : 19156)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی شمش فولادی ۵SP ۱۵۰ x ۱۵۰ x ۱۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ton آماده بارگیری در کرمان (فولاد مشیز) زیر قیمت بورس شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

شمش و تختال
05 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار شمش 05 تیر (کد : 18989)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی شمش فولادی ۵SP ۱۵۰ x ۱۵۰ x ۱۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ton آماده بارگیری در کرمان (فولاد مشیز) زیر قیمت بورس شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

ورق گرم (سیاه)
05 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 تیر (کد : 18987)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع ورق های مبارکه،کاویان و اکسین انبار تهران شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

شمش و تختال
02 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار شمش 02 تیر (کد : 18804)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی شمش فولادی ۵SP ۱۵۰ x ۱۵۰ x ۱۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ton آماده بارگیری در کرمان (فولاد مشیز) زیر قیمت بورس شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

شمش و تختال
01 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار شمش 01 تیر (کد : 18785)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی شمش فولادی ۵SP ۱۵۰ x ۱۵۰ x ۱۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ton آماده بارگیری در کرمان (فولاد مشیز) زیر قیمت بورس شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

شمش و تختال
01 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار شمش 01 تیر (کد : 18700)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی شمش فولادی 5SP 150 x 150 x 12000 4000 ton آماده بارگیری در کرمان (فولاد مشیز) زیر قیمت بورس شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

ورق گرم (سیاه)
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 31 خرداد (کد : 18601)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی فروش انواع ورق های سیاه st37 مبارکه،کاویان،اکسین در ابعاد مختلف شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com a 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

تیرآهن (IPE)
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 31 خرداد (کد : 18596)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع تیر آهن و هاش در ابعاد و ضخامت های مختلف با قیمت مناسب شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com a 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

ورق گالوانیزه و رنگی
29 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 29 خرداد (کد : 18389)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی موجودی ورق گالوانیزه 1.5*1250*2505 1.4*1250*2505 در مجموع 67 برگ موجودی انبار ماهدشت شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️026-33183 ☎️09914234916 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbam

تیرآهن هاش (H)
29 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن هاش (H) 29 خرداد (کد : 18381)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع تیر آهن و هاش در ابعاد و ضخامت های مختلف با قیمت مناسب شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️026-33183 ☎️09914234916 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

ورق گرم (سیاه)
29 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 خرداد (کد : 18376)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع ورق های مبارکه،کاویان و اکسین انبار تهران شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️026-33183 ☎️09914234916 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbam

ورق گرم (سیاه)
26 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 خرداد (کد : 18270)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی ✅تیرآهن و هاش ✅ناودانی و نبشی ✅ مواد اولیه (اهن اسفنجی ، گندله،پوسته اکسید و غیره ) ✅انواع ورق فولادی( سیاه، گالوانیزه و رنگی و روغنی ) ✅تسمه و چهار پهلو ✅انواع لوله ✅ انواع مقاطع آلیاژی شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️026-33183 ☎️09914234916 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama/

نبشی
25 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار نبشی 25 خرداد (کد : 18260)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع نبشی و ناودانی در ابعاد مختلف شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️026-33183 ☎️09914234916 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama/

تیرآهن هاش (H)
25 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن هاش (H) 25 خرداد (کد : 18258)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع تیرآهن و هاش با کمترین قیمت شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️026-33183 ☎️09914234916 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama/

ورق گالوانیزه و رنگی
25 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 25 خرداد (کد : 18229)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی فروش انواع ورق های سیاه اکسین.مبارکه.کاویان و سایر مقاطع فولادی شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

ورق گرم (سیاه)
24 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 24 خرداد (کد : 18136)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی فروش انواع ورق های سیاه اکسین.مبارکه.کاویان و سایر مقاطع فولادی شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

ورق گرم (سیاه)
23 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 23 خرداد (کد : 18064)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی فروش انواع ورق های سیاه اکسین.مبارکه.کاویان و سایر مقاطع فولادی شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

میلگرد آجدار
22 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 22 خرداد (کد : 17979)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع میلگردهای ساده و آجدار و سایر مقاطع فولادی شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

میلگرد آجدار
19 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 19 خرداد (کد : 17887)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع میلگردهای ساده و آجدار و سایر مقاطع فولادی شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

میلگرد آجدار
18 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 18 خرداد (کد : 17826)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع میلگردهای ساده و آجدار و سایر مقاطع فولادی شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

پروفیل
18 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار پروفیل صنعتی 18 خرداد (کد : 17825)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع لوله و پروفیل صنعتی و ... و همچنین سایر مقاطع فولادی شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

ورق گرم (سیاه)
18 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 18 خرداد (کد : 17821)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی فروش انواع ورق های سیاه اکسین.مبارکه.کاویان و سایر مقاطع فولادی شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

نبشی
17 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 17 خرداد (کد : 17791)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع نبشی و ناودانی و سایر مقاطع فولادی شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️026-33183 ☎️09914234916 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

تیرآهن (IPE)
17 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 17 خرداد (کد : 17790)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی انواع تیرآهن و هاش سبک و سنگین شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️026-33183 ☎️09914234916 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

ورق گرم (سیاه)
17 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 17 خرداد (کد : 17781)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی نماینده فروش انواع ورق های سیاه مبارکه.کاویان.اکسین و انواع مقاطع فولادی شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️026-33183 ☎️09914234916 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama

تیرآهن (IPE)
12 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 12 خرداد (کد : 17711)

#بازرگانی آهن با ما تامین انواع مواد اولیه و مقاطع فولادی ✅تیرآهن و هاش ✅ناودانی و نبشی ✅ مواد اولیه (اهن اسفنجی ، گندله،پوسته اکسید و غیره ) ✅انواع ورق فولادی( سیاه، گالوانیزه و رنگی و روغنی ) ✅تسمه و چهار پهلو ✅انواع لوله ✅ انواع مقاطع آلیاژی شماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇 ☎️۰۲۶-۳۳۱۸۳ ☎️۰۹۹۱۴۲۳۴۹۱۶ 🌐 www.ahanbama.com 🆔https://www.instagram.com/ahanbama/ https://foolad۲۴.com/profile/۳۵۵۶

×