خريدار هماتيت - RFQ-3868

دسته محصولات :

مواد اولیه خام

خريدار هماتيت با عيار( Fet ٥٠ به بالا) نزديك به محدوده ي خراسان هستيم.

27 آذر، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات مواد اولیه خام

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید