چت

اعلام موجودی خانم زارع - 12690

مواد معدنی
16 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار مواد اولیه خام 16 بهمن (کد : 36519)

فروش ٦٠٠ تن بار مگنتيت عيار ٦٠ سايز١٠_٢٥ بارگيري درب كارخانه

شمش و تختال
16 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار شمش 16 بهمن (کد : 36514)

فروش فوري شمش ١٥٠ در ١٥٠ 5SP ٦ متري كل بار٦٠٠٠ تن در پارتهاي٢٠٠٠ تن بفروش ميرسد. محل بار درب كارخانه خراسان جنوبي

×