چت

آگهی های خرید خانم زارع - 12690

مواد معدنی
27 آذر، 1400 2 سال پیش

خريدار هماتيت

خريدار هماتيت با عيار( Fet ٥٠ به بالا) نزديك به محدوده ي خراسان هستيم.

مواد معدنی
24 آذر، 1400 2 سال پیش

خریدار نرمه گندله

خريدار نرمه گندله با قیمت مناسب هستیم.

قراضه و ضایعات
30 آبان، 1400 2 سال پیش

خرید قراضه و ضایعات

خریدار قراضه و ضایعات به میزان 1000 تن در پارت اول هستیم.

مواد معدنی
30 آبان، 1400 2 سال پیش

خرید آهن اسفنجی

خرید ار آهن اسفنجی به میزان 1000 تن در پارت اول هستیم. ماهانه بالاي ٢٠ هزار تن مورد نياز است.

مواد معدنی
30 آبان، 1400 2 سال پیش

خریدار لجن اسفنجي كلاري فاير

خریدار لجن به میزان 1000 تن در پارت اول هستیم. ماهانه ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ تن

×