آگهی های خرید خانم زارع - 12690

مواد اولیه خام
27 آذر، 1400 1 سال پیش

خريدار هماتيت

خريدار هماتيت با عيار( Fet ٥٠ به بالا) نزديك به محدوده ي خراسان هستيم.

مواد اولیه خام
24 آذر، 1400 1 سال پیش

خریدار نرمه گندله

خريدار نرمه گندله با قیمت مناسب هستیم.

قراضه (ضایعات)
30 آبان، 1400 2 سال پیش

خرید قراضه و ضایعات

خریدار قراضه و ضایعات به میزان 1000 تن در پارت اول هستیم.

مواد اولیه خام
30 آبان، 1400 2 سال پیش

خرید آهن اسفنجی

خرید ار آهن اسفنجی به میزان 1000 تن در پارت اول هستیم. ماهانه بالاي ٢٠ هزار تن مورد نياز است.

مواد اولیه خام
30 آبان، 1400 2 سال پیش

خریدار لجن اسفنجي كلاري فاير

خریدار لجن به میزان 1000 تن در پارت اول هستیم. ماهانه ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ تن

×