چت

خانم زارع - 12690

نام :

خانم زارع

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12690

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 09399917684
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین مواد اولیه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید چدن

×