درخواست خرید میلگرد - RFQ-17386

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

تحویل مرز تمرچین در پیرامشهر از تناژ ۵ هزارتن تا ۱۰۰ هزار تن به صورت خرید نقدی ارزی معرفی صراف مورد تایید فروشنده در ایران و ترکیه و عراق و یا تسویه ریالی در ایران قیمت خرید حداکثر تا ۳۵۵ دلار

12 آذر، 1398