بهین انبار آرا

حسن نصیر

44%
جزئیات...
ورق اسید شویی
24 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق اسیدشور گرید st37

12 تن ورق اسید شور ضخامت 2 گرید st37 محدودیت در عرض وجود ندارد ولی ضخامت و گرید حتما مطابق درخواست باشد خرید رسمی

×