بهین انبار آرا (حسن نصیر) - 11386

بهین انبار آرا

حسن نصیر

44%
جزئیات...
نام شرکت :

بهین انبار آرا

نام مدیر عامل :

حسن نصیر

کد کاربری :

f24-11386

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02634090924 ، 02634090926 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولیدقفسه فلزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،اشتهارد صنعتی اشتهارد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

مشخصات:

قفسه فلزی می سازن

×