نام شرکت :

بهین انبار آرا

نام مدیر عامل :

حسن نصیر

کد کاربری :

f24-11386

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02634090924 ، 02634090926 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولیدقفسه فلزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،اشتهارد صنعتی اشتهارد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

قفسه فلزی می سازن

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید بهین انبار آرا

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید