اقای عبدالهی

بازرگانی چاکو

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
23 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم 5 میل st52

خریدار ورق 5 میل st52 به مقدار 5700 کیلوگرم

×