نام :

اقای عبدالهی

نام تجاری :

بازرگانی چاکو

کد کاربری :

f24-11777

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

واردات بلبرینگ

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران سعادت آباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

واردات بلبرینگ

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید اقای عبدالهی

مشاهده بیشتر