مغانلو

ایستا فولاد

29%
جزئیات...
سیم و سایر مفتول ها
24 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار کلاف

خریدار ۳ظرفیت کلاف ۵.۵ ، گرید 1022 به صورت رسمی

×