چت

مغانلو (ایستا فولاد) - 11473

نام :

مغانلو

نام تجاری :

ایستا فولاد

کد کاربری :

f24-11473

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات:

کلاف

دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×