آهن پخش

ابراهیمی

61%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
12 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه خودرو

خریدار ورق گالوانیزه 0.6 بلند خودرو و ورق گالوانیزه 1 کوتاه خودرو هر کدام یک ظرفیت 1 ظرفیت

×