آهن سناتور (شرکت فرا آهن زنده رود)

کاظمی

64%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق

خریدار ورق ۳ الی ۳/۳ با هر عرضی ظرفیت

×