چت

آهن سناتور (شرکت فرا آهن زنده رود)

کاظمی

62%
جزئیات...

آگهی های خرید آهن سناتور (شرکت فرا آهن زنده رود) (کاظمی) - 2083

ورق گرم (سیاه)
11 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 3 -12-15 میل 125 مبارکه هرکدام به میزان یک رول خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
20 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 3 میل با عرض یک متر فولاد مبارکه به صورت رول می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
18 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 3 میل با عرض 1.5 ورق 3 میل با عرض 1.25 ورق 3 میل با عرض با عرض مختلف به صورت رول فولاد مبارکه خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
13 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق گرم

ورق سیاه سبا 2/5______1250______st37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
04 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با ضخامت 3 و عرض 1.25 ترجیحا مبارکه به میزان یک ظرفیت ورق سیاه با ضخامت 3 و عرض 1.5 ترجیحا مبارکه به میزان یک ظرفیت ورق سیاه با ضخامت5 و عرض 1 ...

ورق گرم (سیاه)
22 مهر، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

4______1000_______st37 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
17 مهر، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

2.8 و3.3 ابعادی (بالای یک متر) خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
08 مهر، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

2/8 الی 3/3 ، عرض مختلف st33 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
22 شهریور، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ۳ الی ۳/۳ کیفیت ۳۳ خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 2/8 الی 4 با عرض مختلف بصورت غیر رسمی به میزان 4 رول میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
23 خرداد، 1402 10 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

10_____1500_____st37 خریدار میباشیم.

ورق اسید شویی
31 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

خریدار ورق اسیدشویی

درخواست خرید ورق 4 اسیدشویی

ورق اسید شویی
04 اردیبهشت، 1402 12 ماه پیش

خریدار ورق اسید شویی

خریدار 3 میل اسید شویی می باشیم .

ورق گرم (سیاه)
18 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم با ضخامت 3 میل و عرض 1/5 تک رول هستیم.

ورق گرم (سیاه)
18 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم با ضخامت 10 و عرض 1/5 تک رول هستیم.

ورق اسید شویی
27 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق اسید شویی

ورق 3/3 ، 3/4 ، 3/5اسید شویی فقط w یا dd خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
21 آذر، 1401 1 سال پیش

خرید ورق گرم

ورق گرم ضخامت 1/5 عرض 1000 داخلی یا خارجی تناژ خریداریم.

ورق اسید شویی
22 آبان، 1401 1 سال پیش

خرید ورق اسید شویی

ورق 3 اسید شویی کیفیت 37 خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
10 آبان، 1401 1 سال پیش

خرید ورق گرم

ورق گرم 3 میل عرض 1250 و عرض 1500 خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
01 آبان، 1401 1 سال پیش

خریدار کویل سرد

کویل سرد 50 عرض 125 گرید st12 خریداریم

ورق اسید شویی
23 مرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق اسید

ورق های ضخامت 3. 3/3. 3/4. 3/5. فقط sw خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
08 مرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق سیاه مبارکه

ورق سیاه 3میل عرض 1500_st37_ ️️خریدار️️یم .

ورق اسید شویی
08 مرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق اسید

ورق ۳/۳-۳/۵ اسید w ️خریدار️️یم .

ورق گرم (سیاه)
30 خرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق گرم

خریدار ورق گرم 3 عرض 1500 تک رول هستیم.

ورق گرم (سیاه)
18 خرداد، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر ۳ عرض ۱۲۵۰ ۳ عرض ۱۵۰۰ ۵ عرض ۱۲۵۰

ورق گرم (سیاه)
17 خرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق گرم

خریدار ورق گرم 3 میل و 5 میل عرض 125 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
10 خرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ضخامتهای 5 و 6 و 10 با عرض 1500 ظرفیت هستیم.

ورق اسید شویی
10 خرداد، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق اسید

خریدار ورق اسید ضخامت 3/5 ابعادی تک رول هستیم .

ورق گرم (سیاه)
26 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

خرید ورق گرم

خریدار ورق 3 میل و 5 میل عرض ۱۲۵ st۳۷ به میزان 1 رول از هر کدام می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
07 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

خرید ورق 3 میل

خریدار ورق 3 میل عرض 125 st37 به میزان 3 رول می باشیم.

×