ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق ۶.۹ میل سیاه

خریدار ورق ۶.۹ میل سیاه فولاد مبارکه ۵ تن

×