رسول خدادادی - 11735

نام :

رسول خدادادی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11735

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×