چت

ویستا صنعت هونام

امیر فشارکی

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق سیاه 2/5*3*4* *1500*125*126*127*1000 St22*st24*dd13*dd11 ظرفیت

×