نام شرکت :

ویستا صنعت هونام

نام مدیر عامل :

فشارکی

کد کاربری :

f24-4653

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 35601665 ، 35601682 ، 35559754
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فروش انواع ورق و برشکاری

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش ویستا صنعت هونام

مشاهده بیشتر

آگهی های خرید ویستا صنعت هونام

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید