فرهاد اسدیان

شاهنگ وزین

36%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق رنگی 1 میل آبی 1.25 به میزان 20 تن

×