فرهاد اسدیان (شاهنگ وزین) - 3115

فرهاد اسدیان

شاهنگ وزین

36%
جزئیات...
نام :

فرهاد اسدیان

نام تجاری :

شاهنگ وزین

کد کاربری :

f24-3115

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02122906810 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پیمانکار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×