نام :

فرهاد اسدیان

نام تجاری :

شاهنگ وزین

کد کاربری :

f24-3115

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02122906810
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پیمانکار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید فرهاد اسدیان

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید