فولاد ظریف

رضا ظریف محمودیان

66%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق

خریدار ورق مبارکه ۳ میل ۱/۵ اصفهان استی ۳۷ رول ۱ تریلی و خریدار ورق اکسین استی ۳۷ تحویل بنگاه ایرانمهر تهران یا اکسین از ۸ الی ۸۰

×